Bombardement 16 oktober 1944

MARECHAUSSEE  GEWEST  ROTTERDAM                                                    Hellevoetsluis 17 0ctober 1944
GR0EP:  HELLEVOETSLUIS                                                                                                    Transcriptie

Rapport van bominslag te Hellevoetsluis
op 16 Ober 1944.

Ondergetekende Jozias Haaij, opperwachtmeester der, Marechaussee te Hellevoetsluis, heeft hiermede de eer, U beleefd het navolgende te rapporteren:
“ Op Maandag  16 October 1944, omstreeks 16.30 uur, werd door mij waargenomen, dat boven de Gemeente Hellevoetsluis zich een zestal vliegtuigen bevonden. Plotseling zag ik, dat één der vliegtuigen, een tweetal bommen liet vallen.
Nadat er luchtalarm was gemaakt, heb ik mij op staat begeven. Aldaar werd mij mede gedeeld dat er bominslag plaats gevonden  had, bij de tramremise, gelegen aan de Zeedijk te Hellevoetsluis.
Na mij ter plaatse ter te hebben te hebben begeven, zag ik dat er in de omtrek van genoemde remise, op en naast het aldaar gelegen rangeerterrein een achttal bommen waren neergekomen. Door deze bominslagen zijn twee personen gedood, te weten:
- Cornelis Hoogenboom, geboren te Rockanje op 25 October 1921. Beroep: landarbeider, wonende te Hellevoetsluis, Koedijk 52.
- Abraham Roos, geboren te Nieuw- Hellevoet op 30 Juli 1924. Beroep: metaaldraaier, wonende in Hellevoetsluis, Oostkade 50.
Verder werden een zekere G. van der Stelt en C. Groeneveld, beiden woonachtig te Hellevoetsluis gewond. G. van der Stelt is overgebracht naar het Gemeente Ziekenhuis te Rotterdam.
Alle voornoemde personen waren in de omgeving van den bominslag werkzaam voor de Duitse Weermacht.
Verder is nog enige schade aangericht aan de tramremise, de tramrails en aan ter plaatse staande tramwagens, terwijl er in de omtrek nog glasschade was aan woningen.”
Waarvan door mij, opperwachtmeester dit rapport is opgemaakt op den eed bij den aanvang mijner bediening afgelegd.

De Opperwachtmeester,
w.g. Haaij

Aan de Heer Hoofdinspecteur der                                                      Gezien Burgemeester-politiegezagsdrager
luchtbescherming.                                                                                           te Hellevoetsluis 
te 's Gravenhagen                                                                                                       


                         Hellevoetsluis in de frontlijn.  De  Hawkertyphoon actief in de periode 1944-1945 

Technische gegevens:                        Afmetingen:                                       Motor:
Bemanning: 1                                    Lengte:                9.73 m                    Napier Sabre / H24 Zuiger motor.
Functie: Jachtbommenwerper.             Hoogte:                4.66 m                   Vloeistof gekoeld.
Spanwijdte:          12.67  m                Topsnelheid: 665Km /uur.
Vleugel oppervlak:  29,6   m                Klim: 13.59 m /sec.
Aktieradius:           1650 Km.
Plafond:                10730 m.
Bewapening: 4 x 20 m/m, Hispano kanonnen, 8 raketten unguided, RP.3, bommen 2 x 227 Kg, of 1 x 450 Kg.

Bronnen: Streekarchief, Voorne, Putten en Rozenburg:
Afdeling, gemeentearchief Hellevoetsluis.
Fotoarchief: Imperial War Museum London.
Maandblad 'Oorlog' 1982. Uitgave: Marchal Cavendish, London.

Auteur: J.C.H. Jansen
redactie en fotobewerking A.C.Pieké

Laatst aangepast (dinsdag, 30 juli 2013 21:51)