13-06-2010 – Inundatiesluis

Aan: Burgemeester & Wethouders (s.s.t.t.)
gemeente Hellevoetsluis
c.c. mevrouw Drs. V. Stern Samenlevingszaken Hellevoetsluis
c.c. Stichting Menno van Coehoorn te Utrecht
onderwerp: inundatiesluis

Hellevoetsluis, 13 juni 2010

L.S.
De gewijzigde monumentenwet is op 1 januari 2009 van kracht geworden, hierbij is bij de VBV de vraag gerezen, wat de huidige status van de sluis, gelegen tussen de noordzijde van het grote dok en de kapitale gracht voor de courtine IV-V is.

Op ons schrijven d.d. 8 juni 2009 ( zie bijlagen) mochten wij geen reactie ontvangen van uw zijde.
Uit het voorgaande concluderen wij dat dit monument nog niet is geregistreerd als zijnde een rijksmonument, hoewel zij een deel uitmaken van de ensemblewaarde van de vesting. De vrees dat er zonder registratie in de projecttekeningen 04-003-04 blad 1-3 t.w. Groote Dok Noordzijde, grote schade aan dit monument wordt toegebracht, lijkt daarbij niet ongegrond.
Zover wij kunnen nagaan is het object nog niet opgenomen in de gemeentelijke monumentenregisters, noch in die van de RACM.

Gezien er nu gevaar dreigt dat het volgende ministerie het accent van de bescherming van monumenten uit de monumentenwet, naar de Ruimtelijke ordening wil verschuiven, lijkt registratie in het gemeentelijke register noodzakelijk.
Hierbij dient het object als een beschermd project, c.q. tot gemeentelijk monument te worden aangewezen.

Inmiddels is door zwaar verkeer het gewelf van de sluis aan het verzakken wat wellicht kan leiden tot instorting.

Graag vernemen wij van u de registratie en/of de stand van zaken van de bovengenoemde inundatiesluis welke het oudste bouwwerk van de vesting is, zij dateert 1602.

Met vriendelijke groet,
Voorzitter a.i./ secretaris
J.C.H. Jansen
bijlagen: 3