Inundatiegebieden op het Eiland Voorne

Inundatiegebieden van het eiland Voorne, met haar vestingwerken en stellingen.

Inundatiën.
De Stelling van de monden van de Maas en van het Haringvliet, was gelegen op het eiland Voorne en omvatte, uitgezonderd enkele buitenpolders langs de Brielse Maas, een drietal kommen:
Kom 1 bestond uit een aantal polders in het noorden en het noordwesten.
Kom 2 werd gevormd door de polder Nieuwe Gote.
Kom 3 uit enkele polders ten zuiden en ten zuidwesten daarvan.

Kom 3 behoorde tot het inundatiestation Hellevoetsluis; de buitenpolders en de kommen 1 en 2 behoorden tot het inundatiestation van Den Briel.
Het inundatie station nr.1 van Hellevoetsluis, werd geïnundeerd met water, ingelaten uit het Haringvliet, Inundatiestation nr. 2, Den Briel, werd geïnundeerd met water ingelaten uit de Brielse Maas.
Overzicht van de polders en buitenpolders, die tot de inundatiegebieden behoorden.

Inundatiestation Hellevoetsluis:

Naam van de (buiten) polder. zomerpeil in m. volledig innundatiepeil in m.
tov. NAP 1896 tov. NAP
Polder 1 Nieuw-Helvoet 1.30 – 0.30 +
Polder 2 De Quack 0.70 – 0.30 +
Polder 3 St. Anna 0.90 – 0.30 +

Inundatiestation Den Briel:

Polder 4 Noord Meeuwenoord 0.10 + 1.00 +
Polder 5 Oud- en Nieuw Kleiburg 0.30 – 1.00 +
Polder 6 Klein Oosterland 0.90 – 0.40 +
Polder 7 Rugge 0.80 – 0.40 +
Polder 8 Oostvoornse 0.80 – 0.40 +
Polder 9 Lodderland 0.80 – 0.40 +
Polder 10 Strijpe 0.95 – 0.40 +
Polder 11 Achterstrijpe 0.80 – 0.40 +
Polder 12 Zuurland 0.90 – 0.40 +
Polder 13 Collingsland en het Woud 0.80 – 0.40 +
Polder 14 De Naterse 0.80 – 0.40 +
Polder 15 Pancrasgors 0.80 – 0.40 +
Polder 16 Nieuwe Gote 0.80 – 0.40 +

Opmerking: de namen van de polders zijn vervangen door nummers d. i. v. de militaire strategie.
Staatsbladen, met betrekking op de monden van de Maas.
In het kader van de werkzaamheden op grond van de Vestingwet van 1874 werden alleen de vestingen van Den Briel en Hellevoetsluis opgeknapt, de overige vestingwerken werden opgeheven ( st.bl. 156 van 1887 ) en vervangen door twee nieuwe werken, op de Penserdijk en op de Noorddijk. (st.bl. 113 van 1884).
De aanleg van de Nieuwe Waterweg, vereiste de bouw van het fort aan de Hoek van Holland, later uitgebreid met de batterij V.

Vestingwerken in de stelling opgenomen:
nr. naam van het vestingwerk datum en nr. datum en nr.
– stamblad eerste stamblad betreft
– vermelding. opheffing.
1. Het fort aan de Hoek van Holland 15/02/1888 – 024
2. Batterij V te Hoek van Holland 21/07/1939 – 546
3. De vesting of de wal van Den Briel 25/01/1854 – 008 17/09/1952 – 472
4. Kustbatterij aan de havenmond van Den Briel: kustbatterij nr.7, later de batterij Briel. 25/01/1854 – 008 28/05/1926 – 156
5. Kustbatterij nr. 12 25/01/1854 – 008 28/05/1926 – 156
6. Kustbatterijen nrs. 9, 10, 11, met bedekte weg met de veldwerken. 25/01/1854 – 008 31/12/1918 – 839
7. Batterij nr. 1 op de Ruigendijk 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
8. Batterij nr. 2 op de Rietdijk 25/01/1854 008 14/08/1887- 156
9. Batterij nr. 3 op de Lodderlandse dijk 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
10. Batterij nr. 4 op de Stijpsedijk 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
11. Batterij nr. 5 op de Natersedijk 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
12. Batterij nr. 6 op de Noorddijk 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
13. Het werk op de Penserdijk 17/06/1884 – 113 02/03/1960– 108
14. Het werk aan de Noorddijk 17/06/1884 – 113 02/03/1960 – 108
15. Kustbatterij nr. 8 bij de Quack 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
16. Vesting Hellevoetsluis: met de 2 lunetten, ten oosten van de schutsluizen van het Kanaal van Voorne aan het Haringvliet. (later de wal van Hellevoetsluis) 25/01/1854 – 008 20/02/1957 – 055
17. Kustbatterij nr. 13 aan het Spui in de Leenherenpolder 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
18. Kustbatterij nr. 14 aan het Spui in de Zuidoordsepolder 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156
19, Kustbatterij nr. 15 aan de Hoornse- hoofden 25/01/1854 – 008 14/08/1887 – 156

Bron: Historische Genie Verzameling, Den Haag 1969
Het Nederlandse vestingstelsel No: 903243

Hellevoetsluis 30-04-2012
Auteur: J. C. H. Jansen.
Redactie: A. C. Pieké