Bijeenkomst gemeente/VBV betreffende inundatiesluis

Bespreking betreffende korfsluis ook genoemd inundatiesluis
D.d. 23 mei 2012 11.00 -12.00 uur
plaats: gemeentehuis
aanwezig: mevrouw V. Stern, de heer M. Box, de heer J.C.H. Jansen, mevrouw A.C. Pieké

Punten van notitie

1) registratie monumentennummer
2) visualisering van de sluis. Besproken: september 2008 Mevrouw Takens van de Rijksdienst was destijds de contactpersoon.
3) Een verkeersbord met maximale wieldruk.

Kennismaking met de heer Maarten Box groenbeheerder van de gemeente Hellevoetsluis.
Deze functie houdt in: het samenstellen van groenbeleid dat op basis van interactiviteit gelijktijdig zorgt voor communicatie en voorlichting naar de burger. Scheppen van gunstige condities met betrekking tot verdienmogelijkheden.

Mevrouw Pieké legt 5 boekjes met themawandelingen van de gemeente Brielle neer.
Wellicht een idee voor Hellevoetsluis. De heer Box is geïnteresseerd en ziet mogelijkheden om zijn ideeën op een dergelijke wijze vorm te geven. Hij vraagt aan de heer Jansen en mevrouw Pieké of zij enkele belangrijke elementen uit de historie van Hellevoetsluis in concept willen vormgeven. Stukje kaart simpele tekst – foto of schets.

De brief (zaaknummer 2011/19512 d.d.10-4-12) komt ter sprake van het hoofd samenlevingszaken Hellevoetsluis, waarin uiteen wordt gezet dat de VBV zich geen zorgen hoeft te maken over dit onderdeel van het monument, omdat het stelsel valt binnen de bepalingen van de nieuwe monumentenwetgeving. In het ontwerpbestemmingsplan is de sluis voorlopig opgenomen. Voorts wordt opgemerkt dat de korfsluis het oudste monument is en aan het begin stond van het ontstaan van Hellevoetsluis, oude zeearmen en inundatiegebieden.
De Hollandse Delta heeft kaarten van het gebied.
Bouwtekening van de sluis wordt overlegd, gekopieerd en de ligging aangegeven. Op de plattegrond van de vesting. De heer Box maakt een schema van actiepunten.
Mevrouw Stern oppert dat dit een mooi gegeven is voor de toerist om het verhaal te beginnen.
Voorts komt aan de orde:
– oude beplanting als onderdeel binnen de vestingwallen.
-Nieuwe technieken om via camera’s de sluis op beeldscherm zichtbaar maken.
-Mevrouw H. Borren als watergebieddeskundige advies vragen.
-Symbolisch het verhaal maken.
-Archief materiaal opvragen.

1.registratie monumentnummer:
Mevrouw Stern legt uit dat de sluis een gemeentelijk monumentennummer zal ontvangen.
Inmiddels is opgenomen in het bestemmingsplan en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit informeren met een redegevende omschrijving.

2. visualisering:
mogelijkheden tot visualisering van de sluis zullen onderzocht worden.

3. Verkeersbord:
de heer Jansen benadrukt dat, bij de opgaande weg naar het droogdok, Courtine IV-V een verkeersbord dient te worden geplaatst met de maximale wieldruk van twee ton.
Als er iets mis gaat tijdens werkzaamheden en/of activiteiten is de gemeente verantwoordelijk, om maar niet te spreken over de schade aan het monument.

Besluiten:

  1. verhaal van de vesting zichtbaar maken
  2. voorstellen op alle fronten breder trekken
  3. onderzoek voor haalbaarheid
  4. tijdspad: voorlopig 1 jaar.

Conceptplan met een aantal belangrijke punten van de Vesting naar voorbeeld van wandeling Brielle.
Actie: de heer Jansen en mevrouw Pieké

Vrijdag 27 juli a.s. van 13.00 tot 15.00 uur afspraak met de heer Maarten Box overleg over de uitvoering conceptplan aansluitend fietstocht langs onderwerpen.
Plaats: gemeentehuis

Anja Pieké
24 mei 2012