Klacht gedenkstenen

Aan: Burgemeester & Wethouders
gemeente Hellevoetsluis

Onderwerp: gebeeldhouwde gedenkstenen in de zuidelijke revétementsmuren van de vesting, Bastions I & II en Bastion VIII

Hellevoetsluis, 10 juni 2014

Geacht College,

Bij deze neemt de stichting, de vrijheid u te attenderen op de volgende zaken:
opgevallen is, dat de gedenkstenen schade hebben en verdere schade gaan oplopen door wildgroei van boomscheuten en grassen. Vanaf de zuidwestelijke zijde van de Nieuwe Zeedijk en de zuidoostelijke zijde van het Zuidfront, is de schade en de begroeiingen duidelijk waarneembaar.

De gedenkstenen vormen waardevolle onderdelen in de revétementsmuren en de unieke situatie die onze vestinghaven Hellevoetsluis innam bij ‘s lands verdediging. Zij verwijzen naar de Commissarissen van de Gecommiteerde Raden, die acteerden als managers, geleid door hun kennis en ervaring, tijdens de bouw. Mr. Jacob Hoeufft, Mr. Johan Meerman, Mr. Laurens Backer en Mr. Diederick Dicks, tevens vertegenwoordigers van de VOC en WIC. Ze zijn een onlosmakelijk deel van de gehele vesting en completeren de ensemblewaarde waarbinnen dit beschermde monument valt.

Voorts verwijzen wij u naar de website: www.vestinghellevoetsluis.nl, van onze stichting, om via vesting historie het artikel: Admiraliteiten en Vestingbouw Hellevoetsluis, de volledige geschiedenis van de Commissarissen te leren kennen.
Wij verzoeken u de groots mogelijk spoed aan de dag te leggen ten aanzien van de gedenkstenen, gezien de zeer slechte conditie, waarin één van de twee stenen verkeert. Een ware boom dreigt hier te groeien. Duidelijk zijn sporen te zien van breuk en de schade die het hemelwater reeds heeft aangericht. Ook vertoont de muur aan beide zijden van de steen, scheuren. Tijdens vorstperiodes, kan het fatale gevolg zijn, dat de stenen voor eeuwig verloren gaan.

Mochten er onduidelijkheden zijn ten aanzien van het schrijven dan is de VBV altijd bereid explicatie te geven.

Vertrouwend u, met deze informatie van dienst te zijn geweest,
hoogachtend,
De voorzitter a.i. J.C.H. Jansen
Algemeen bestuurslid a.i A.C. Pieké
fotobewerking A.C. Pieké