Natte schietkatoenloods

Hellevoetsluis 16-3-2015
Aan: g.neuvel@hellevoetssluis.nl
Van: De Stichting Vesting Belangen Voorne
L.S. Hierbij verzoekt de stichting Vesting Belangen Voorne, hierna te noemen: de stichting , u te overwegen het “natte schietkatoengebouw”, aan de stichting te willen verkopen, tegen een nader overeen te komen vriendenprijs.
Het gaat hier alleen om het gebouw dus opstal, waarbij de kavelgrond eigendom van de gemeente Hellevoetsluis blijft.

Het ligt in de bedoeling van de stichting om samen met derden het object te exploiteren en met bij voorbeeld de lokale V.V.V. van Voorne een gezamenlijk informatiecentrum in te richten, aangaande de “inundatie Linie Voorne” als fiets- en wandelroute, waarbij Hellevoetsluis en/of Brielle als startpunt zou kunnen fungeren voor het gehele eiland waarbij alle forten, bunkers en kazematten kunnen worden bezocht.
Tevens zou het centrum dienen als het verzamelpunt en dag-onderkomen van “Gidsen gilden”, te Brielle en Hellevoetsluis.
Voornoemde overwegingen zou de stichting gaarne met de daar toe bevoegde persoon / personen willen doornemen om een zo breed mogelijk verzoek ter tafel te brengen.

Heden ten dage, ziet de stichting met droefheid de desolate toestand van het gebouw toenemen, waarvan er één rest, te weten die te Hellevoetsluis.
Het gebouw is antiquarisch en derhalve uniek in haar soort. Met kruittoren en affuitenloods vormen zij een afspiegeling van de ontwikkelingen in de kustverdediging.
In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de stichting V.B.V.:
met vriendelijke groet,
J. C. H. Jansen
Ireneplaats 84
3223 XK Hellevoet.

A.C Piek
Korenschoof 55
3224 VA Hellevoetsluis