Bombardement WOII 14 en 24 januari 1945

GEMEENTE HELLEVOETSLUIS
No.

Onderwerp Hellevoetsluis 15 Januari 1945
Melding luchtaanval. Transcriptie

Hierbij geef ik u kennis, dat op 14 Januari 1945 te 15. 15 uur zeven vliegtuigen een bom en mitrailleuraanval op Hellevoetsluis hebben gedaan.
Er zijn zes á zeven bommen gevallen. Door deze aanval is de gasfabriek beschadigd.
Wegens verbreking van der telefoonverbindingen, kan ik deze melding niet anders dan schriftelijk doen.

De burgemeester van Hellevoetsluis

Aan de meldingscentrale van de
Rijksinspectie voor de bescherming
van de bevolking tegen luchtaanvallen
te Utrecht.
Bron: Steekarchief Voorne, Putten en Rozenburg.
Afd. Gemeentearchief Hellevoetsluis.
—————————————————————————————————————–

War-Diary: Dutch 322 Squadron. Woensdrecht N.B 14 Januari 1945
15.40 uur Aanval van 11 Spitfires van het Nederlandse 322 Squadron op Hellevoetsluis. Bommen afgeworpen: elf 500 ponders en tweeëntwintig 250 ponders. Niet alle bommen kwamen op het beoogde doel terecht. Een rond gebouw vatte vlam. (waarschijnlijk een gashouder ? Auteur). Voorts werden een aantal kleine boten beschoten met boordwapens.
N.B. De kleine boten waren de ‘Linzen Spreng booten’ van het Klein Kampf Verband K212. Na de aanval werd de Einsatz van K212 afgelast.

Hellevoetsluis in de frontlijn. Spitfire Mk.IVX in actie

Technische gegevens:
Afmetingen; Lengte 9.12 m, Hoog 3.86 m, Spanwijdte 11,23 m
Motor; 1 Rolls-Royce Merlin III, V 12 zuigermotor, super charched
Bemanning; 1
Functie: jachtvliegtuig
Type: Spitfire Mk. IVX
Vermogen 1096 Kw
Vleugel oppervl. 22.48 m
Topsnelheid 721 Km / uur
Klim 13.5 meter / sec
Vliegbereik 1890 Km
Plafond 11300 m

Bewapening: 2 x 20 m/m Hispano HS404 kanonnen, 4 X 7.70 m/m Browning mitrailleurs, bommen 110 kg. divers, of
1 bom van 230 kg.

—————————————————————————————————————————————————————–


MARECHAUSSEE GEWEST ROTTERDAM
Hellevoetsluis 25 Januari 1945
GROEP HELLEVOETSLUIS
TRANSCRIPTIE
Rapport van bominslag Hellevoetsluis
op 24 Januari 1945
————————–
Ondergetekende, Jacob Meindert Pille, Opperwachtmeester der Marechaussee, te Hellevoetsluis, heeft hiermede de eer U beleefd het navolgende te rapporteren:
op Woensdag 24 Januari 1945, omstreeks 13.00 uur, werd door mij waargenomen, dat zich boven de gemeente Hellevoetsluis, ongeveer een viertal vliegtuigen bevonden. Door deze vliegtuigen werd een achttal bommen af geworpen. Na mij op straat te hebben begeven, werd mij mede gedeeld dat er bominslag had plaats gevonden in eenige woningen gelegen aan de Oostkade te Hellevoetsluis.
Ter plaatse gekomen zag ik dat er twee woningen, elk van twee verdiepingen, door het inslaan van een of meerder bommen, totaal waren vernietigd, terwijl tevens brand was uitgebroken in het vernietigde gedeelte. De brandweer der Luchtbeschermingsdienst te Hellevoetsluis, welke zeer spoedig ter plaatse was, slaagde er in binnen drie uren, het vuur meester te worden.
De brandweer der gemeente Nieuwenhoorn, welke ter assistentie was ontboden, aangezien de brand zich ernstig liet aanzien, behoefde na aankomst, geen dienst te doen.
De brand is vermoedelijk ontstaan, doordat er zich brandende kachels in de vernietigde perceelen bevonden. Een vuurhaard werd aangetroffen op de plaats waar zich oorspronkelijk een keuken bevond. Door deze bom inslag zijn vier personen om het leven gekomen:
– Jan Herweijer, geboren 7 Juli 1887 te Klaaswaal, zonder beroep, wonende te Oostvoorne Hoflaan A 40.
– Magdalena Maria Jacoba Berkel, echtgenoote van Jan Herweijer, geboren 13 September 1892 te Nieuw-Hellevoet, zonder beroep en wonende te Oostvoorne Hoflaan A 40.
– Maartje Magdalena Herweijer, geboren 19 April 1917 te Nieuw-Hellevoet, zonder beroep en wonende te Oostvoorne Hoflaan A 40.
– Maartje Berkel, echtgenoote van Johannes den Boer, geboren 21 Augustus 1895 te Nieuw-Hellevoet, zonder beroep, wonende te Hellevoetsluis, Oostkade 34 A

– Gewond: Jannetje Poldervaart, echtgenote van D. L. Dijkgraaf, licht gewond Leentje Dijkgraaf, oud 19 jaren, kantoorbediende.
 Zwaar gewond: Harm Kappen, oud 19 jaren, los werkman; Aartje Poldervaart oud 55 jaren. Licht gewond: Elisabeth Noordam (hersenschudding), echtgenoote van Johannis Poldervaart, oud 79 jaren; licht gewond Johannis Poldervaart, oud 78 jaren.
Voorts zijn er vermoedelijk een of meerdere bommen gevallen in de Marinehaven, aangezien het wegdek van de Oostkade, dik onder de modder lag. Tevens werden door mij een tweetal bomtreffers gezien op het westelijk havenhoofd der Marinehaven te Hellevoetsluis. Door een dezer bommen is een stuk uit de kademuur weggeslagen.

Oostkade 1928

Door de inslagen der bommen zijn de percelen Oostkade 34 en 36 geheel vernietigd. Perceel Oostkade 38 werd ernstig beschadigd aan de voor en de zijgevel. Perceel Oostkade 32, werd ernstig beschadigd aan de jgevel, de voorgevel minder ernstig.
Aan de belendende percelen werd er veel glasschade aangericht.
Te ongeveer 15.45 uur, werden door enige vliegtuigen weer een achttal bommen afgeworpen, welke behoudens glasschade, geen verdere schade of ongelukken veroorzaakten.
Waarvan door mij, Opperwachtmeester, is opgemaakt dit rapport op den eed bij den aanvang mijner bediening is afgelegd.
De Opperwachtmeester: J. M. Pille.
Aan den Heer hoofdinspecteur
der Luchtbescherming.

N.B. Van de redactie.
Vanaf het huis met de erker, toen Oostkade 42 B, waar in 1940 Charles L.J.F. Douw van der Krap, Ridder M.W.O. woonde, werden bij herbouw van vijf, vier woningen gemaakt. De boekhandel van de Ham ging bij de brand verloren.

Bronnen: Steekarchief Voorne, Putten en Rozenburg.
Imperial War Museum
Maandblad Oorlog 1982,
uitgevers: Marshall Cavedish London.
eigen archief
Wiki Portaal Luchtvaart

Auteur J.C.H. Jansen
Redactie en fotobewerking: A.C. Pieké