Julianaboom

Subject: Julinanaboom
Date: Sun, 3 Mar 2013 14:16:37 +0100

Geachte heer Spoon (s.s.t.t.),

Gezien het besluit dat is genomen omtrent de wijziging van de naam: Industriehaven naar Koning Willem Alexanderkade, verzoeken wij u tevens aandacht te besteden aan de Julianaboom, die nu de oostelijke zijde van het Groote Dok siert.
U schets de goede historische verstandhouding met Koninklijke Marine en het Oranjehuis waarvan het resultaat heden ten dage te zien is in deze boom. Het mankeert dit ‘Oranje’ symbool wel aan het nodige onderhoud.
Hopende u met deze info van dienst te zijn geweest teken ik,
Met belangstelling uw antwoord tegemoet ziende,

de voorzitter van de Vereniging tot Bescherming van de Vesting
J.C.H. Jansen