Klacht B & W over inundatiesluis

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Oostzanddijk 26
3220 AA Hellevoetsluis
Onderwerp: inundatiesluis, Groote Dok Noordzijde
Datum: 21 september 2011

L.S. Hierbij vestigt de VBV uw aandacht op de werkzaamheden, die op dit moment plaatsvinden aan het gasvoorzieningnet door “Infra Techniek Heijmans” ten westen van de Briellerpoort. Bij de werkzaamheden werd wederom een schade toegebracht aan het gewelf van het daar ondergronds aanwezige inundatiesluis, het oudste monument van de vesting.
Bij nader onderzoek bleek, dat de uitvoerder aldaar niet over informatie omtrent het aanwezige monument, in het tracé van de te vernieuwen gasleiding, was geïnformeerd.
In een gesprek, met de hoofduitvoerder de heer P. M. Priem van Heijmans Infra Techniek BV,
die over de door de gemeentelijke dienst geaccordeerde “Raamopdracht” beschikt, was er aangaande eventuele bodemvondsten en/of artefacten geen melding gedaan door de vergunningverlener de heer A. Goerdien (s.s.t.t.).

Wat de vereniging bedroeft is, dat er geen communicatie is geweest, met de diensten die op de hoogte zijn van het aldaar aanwezige monument. Dit in tegenstelling van datgene wat de vereniging had gehoopt te bereiken in het gesprek van 16 mei 2011, met mevrouw V. Stern en de heer F. van Wijk, afdeling TECS, om voor de toekomst tot een beter horizontaal overleg te komen.
Men is kennelijk nog niet doordrongen van het feit dat schade aan een monument, schade aan de gehele vesting betekent.
Met belangstelling wacht de vereniging uw reactie af.

Hoogachtend:
de voorzitter a.i.
J. C. H. Jansen