Gegevens van Friedrich Ludwig Karl von Waldeck Pyrmont

Friedrich Ludwig Karl von Waldeck Wildungen Pyrmont. Neuere Linie

Omdat geschiedenis je niet loslaat, werd door ons besloten om tot een onderzoek over te gaan ten aanzien van de laatste noodlottige levensjaren van Friedrich Ludwig-Karl von Waldeck Pyrmont, de eenentwintigjarige jongeman die in Hellevoetsluis tijdelijk werd opgebaard in afwachting van zijn ter aarde bestelling.

Volgens de sepulture in de Vestingkerk te Hellevoetsluis en gegevens uit Duitsland, overleed Friedrich tijdens zijn overtocht van Engeland naar Hellevoetsluis begin juni 1694. Zijn stoffelijk overschot verbleef enige tijd in de vesting, waarna het werd overgebracht naar Netze in Duitsland. Friedrich had een ongelijke strijd geleverd, vroegtijdig was hij bezweken aan de niets ontziende ziekte.
In de periode 1690-1695, bezweken duizenden mensen in Londen en zuidwest Engeland aan de pandemie van pokken.

Sommige bronnen vermelden dat het lichaam van Friedrich verbleef in het ‘Palace’ te Hellevoetsluis, naar alle waarschijnlijkheid werd hiermee het Landshuis bedoeld, om vervolgens te worden opgebaard in de ‘Vestingkerk’. Niet onmogelijk is dat hij aldaar licht werd gebalsemd om dan in een loden of tinnen kist te worden overgebracht naar Netze, nu een stadsdeel van Waldeck in Hessen, om daar ter ruste te zijn gelegd in de grafkapel van de Waldeck-Familie.
In augustus 2013 is door de auteur een onderzoek gedaan, naar de restanten van de gedenkplaat in de Vestingkerk te Hellevoetsluis. Echter zonder resultaat.

Friedrich Ludwig Karl von Waldeck-Wildungen Pyrmont:
Geboren 8 juli 1672 te Waldeck, Waldeck-Frankenberg, Kassel Hessen Duitsland overleden tussen 19 mei & 29 mei 1694 te Hellevoetsluis , (Gregoriaanse en Juliaans tijdrekening)
Vader: Christiaan Ludwig van Waldeck-Landau en Waldeck-Pyrmont ‘Heer van Tonna Rappoltstein Hoheneck en Geroldseck & Graaf van Waldeck-Wildungen’.
Geboren 29 juli 1635, overleden 12 december 1706
Moeder: Anna Elisabeth von Rappoltstein
Geboren 6 maart 1644, overleden 6 december 1676.

De sepulture:
volgens een afbeelding uit de collectie van mr. Willem van der Lely bevond zich in de Vestingkerk van Hellevoetsluis een monument ter ere van Friedrich Ludwig Karl Graaf van Waldeck-Pyrmont waarop te zien: in een cirkel, het wapen Waldeck-Pyrmont geflankeerd door verschillende vlaggen en wapentuig; boven een komeet en diverse sterren waarboven een vaas. Hierachter steken twee strijdkolven, een piek en een strijdbijl uit.

In de kloosterkerk Marienthal te Netze werd Friedrich Ludwig ter aarde besteld. Dit klooster is gesticht in 1228 door de graven Volkwin en Adolf Schwalenberg.
De eerste kloostergemeenschap, een uithof van de Cisterciënzers, die leefde volgens de regel van Benedictus van Nursia en de aanwijzing van Bernard van Clervaux. Na 1228 vestigde zich de eerste abdis en nonnen binnen de immuniteit van het klooster.
In 1529 toen de pest had toegeslagen werd het de nonnen vergund om uit de orde te treden, de bevolking verkeerde in grote armoede, voedselvoorraad was uitgeput en onbetaalbaar geworden.

Bouwgeschiedenis:
Voor 1228 was op deze plaats een kapel met toren aanwezig. Spoedig werd deze afgebroken.
In 1989 zijn bij restauratiewerkzaamheden de fundamenten van deze kapel met abdis, de koorafscheiding gevonden. De huidige St Nikolaaskerk, een tweeledige koorloze hallenkerk, werd gebouwd door de Cisterciënzers.

De grafkelder:
De gewelven onder de graftombes in het westelijke deel van de kerk werden in 1638 in opdracht van de gravin Elisabeth van Nassau-Siegen (1584-1661) voor haar gemaal Christiaan van Waldeck-Wildungen (1585-1637) en hun nakomelingen ingericht.
In juni 1848 drongen grafrovers de kerk binnen en openden middels een takelwerk de ingang tot de grafkelder en ontvreemdden drie waardevolle tinnen sargofagen. De 21, voor een deel samengevoegde houten kisten van ‘de graven van Waldeck ‘ werden naar de Geismar Kapelle in Bad Wildungen overgebracht. In 1711 vond de bijzetting van de vorsten van Waldeck uit de 17de en 18de eeuw plaats. Onder hen bevond zich de beroemde vorst Friedrich Anton Ulrich Waldeck (1676-1728), de stichter van het slot van de stad Arolsen, hij was een jongere broer van Friedrich Ludwig Karl van Waldeck-(Wildungen) Pyrmont (1672-1694).
Op 21 mei 1962 werden 21 sarcofagen vanuit de Geismar Kapelle van de stadskerk Bad Wildungen, in de cript van de Waldeckkapel ‘St. Nicolaus’ naar Netze teruggebracht, waaronder de sarcofaag van Friedrich Karl Ludwig en zijn jongere broer Philipp Ernst.

Kloosterkerk Netze, rechts de jongere broer van Friedrich, Vorst Frederik Anton Ulrich van Waldeck Pyrmont

laatste ingekomen informatie:

HESSISCHES STAATSARCHIV MARBURG 
Hessisches Staatsarchiv MarburgFriedrichsplatz 15 35037 Marburg
A.C. van Emmerik-Pieké Korenschoof 553214 VA Hellevoetsluis Niederlande

Graf Friedrich Ludwig Karl von Waldeck-Pyrmont
Bezug: Ihr Schreiben vom 10.03.2014

Sehr geehrte Frau van Emmerik-Pieké,

Ihre Anfrage an das Hessische Hauptstaatsarchiv Wiesbaden wurde zustündigkeitshalber an uns weitergeleitet.
Graf Friedrich Ludwig Karl von Waldeck-Pyrmont war das zehnte Kind des aus der Wildunger Linie des Hauses Waldeck-Pyrmont stammenden Grafen Christian Ludwig und dessen Gemahlin Anna Elisabeth, geb. Grafin von Rappoltstein.
Er stand in niederlandischen Militardiensten und starb am 19./29. Mai 1694 auf der Ruckreise von England nach Holland an den Blattern.
Der Leichnam wurde nach Waldeck uberfahrt und am 26. Juli 1695, gemeinsam mit den sterblichen berresten seines jungeren Bruders Philipp Ernst in der Familiengruft der Grafen von Waldeck im ehemaligen Kloster Marienthal in Netze beigesetzt.

Mit freundlichen Grussen
Im Auftrag
gez.
Dr. K. Murk

Bronnen:
– ‘Ons voorgeslacht’ maandblad van de ZuidHollandse Vereniging voor Genealogie febr. 1971 nr. 196
– Website Kloster Netze
– Regio Wiki Waldeck
– Our Royal, Titled Noble and Commoner Ancestors & Cousins
– GenealogieOnline
– Wikipedia Wapens
– Unsere Hausarzt Lexikographisches Insitut Munchen, 1970-1977.
– Koning en Stadhouder. Leiden 1883, door P.J. Andriessen
– Zie ook algemeen 1600-1990, Vestingkerk Hellevoetsluis, vergeten begraafplaatsen.

auteur J.C.H. Jansen
illustratiebewerking A.C. Pieké
redactie A.C. Pieké
Hellevoetsluis 20 mei 2013