13-06-2011 Historische fouten in de uitn. Vestingvisie 2010-2014

Aan: het college van burgemeester en wethouders

Hellevoetsluis, 13 juni 2011

Betr: uitnodiging “Vestingvisie 2010-2014”.

Geachte leden van het college,

Naar aanleiding van uw uitnodiging Vestingvisie, neemt de vereniging de vrijheid om u te wijzen op een aantal fouten welke in de tekst voorkomen.
Deze zijn:
Jan Blanken heeft nooit het bevel gegeven tot de bouw van het droogdok. De opdracht kwam van de regering, afdeling Waterbouwkunde, van de Bataafse Republiek, waarbij Blanken werd aangewezen als zijnde directeur van de uit te voeren werken, waaronder de verbreding van de zeesluis. Dit was op 18 juli 1798. De bouw startte in het jaar 1802.
Ten aanzien van Piet Hein de volgende opmerkingen; de vloot lichtte vanuit Engeland op 5 januari 1629 het anker en kwam verspreid in Patria aan. Viceadmiraal Banckert nam afscheid van de vloot en voer met de hoofdmacht naar Wieringen. Twee dagen later kwam Piet Hein met vijf schepen voor het Goereese Gat en ankerde op de 10de voor Hellevoetsluis. Het schip “Rode Leeuw” had het ongeluk bij het binnenlopen van het Flakkee, op een bank te verzeilen en ging verloren. Slechts een klein deel van de lading, één ton goud werd geborgen. Een aantal andere schepen voeren de Honte op.
De hoofdmacht van de vloot voer via Texel naar Amsterdam, waar de buit werd uitgeladen.
Er is geen geschrift bekend waarin staat dat de buit van de zilvervloot hier aan land is gebracht.
De verbindingen die aan de dag wordt gelegd van gebeurtenissen met gebouwen, is niet logisch. De gehele tekst ademt een sfeer van onzorgvuldigheid.

Tot slot een opmerking: over het krantenartikel in Groot Hellevoet d.d. 8 juni 2011 over Voorne in stelling van de wethouder mevrouw de Jongh.
Wederom steekt hier het verhaal de kop op van Michiel de Ruyter waarvan het lijk aan deze kaden werd gebracht. Nonsens. Tevens is het zilver hier niet aan land gebracht (zie boven).
De vesting heeft een poligonaal stelsel en geen stervorm.
Voorts is het droogdok Jan Blanken het eerste stenen droogdok in Nederland en niet van Europa.

Wij zouden graag zien dat door uw redactie, meer zorgvuldigheid ten aanzien van historische feiten aan de dag wordt gelegd.

Met vriendelijke groet;
Voorzitter a.i. J.C.H. Jansen en algemeen bestuurslid A.C. Pieké